ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

toluene

แปลว่า(เคมี) สารเคมีชนิดหนึ่ง (C6H5CH3) ใช้มากในโรงงานผลิตวัตถุสีย้อมและวัตถุระเบิด T . N . T.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • toluene แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย toluene คำศัพท์ภาษาอังกฤษ toluene แปลว่า (เคมี) สารเคมีชนิดหนึ่ง (C6H5CH3) ใช้มากในโรงงานผลิตวัตถุสีย้อมและวัตถุระเบิด T . N . T.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "toluene"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"