ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

star drill

แปลว่าเครื่องมือเจาะหิน ปลายแหลมเป็นแฉกรูปคล้ายดาว ใช้เจาะหินหรือกำแพงอิฐ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • star drill แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย star drill คำศัพท์ภาษาอังกฤษ star drill แปลว่า เครื่องมือเจาะหิน ปลายแหลมเป็นแฉกรูปคล้ายดาว ใช้เจาะหินหรือกำแพงอิฐ

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "star drill"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"