ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(Software Engineering) an integration testing approach that constructs and tests software on a daily basis

ภาษาอังกฤษ Smoke testing

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (Software Engineering) an integration testing approach that constructs and tests software on a daily basis ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (Software Engineering) an integration testing approach that constructs and tests software on a daily basis คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Software Engineering) an integration testing approach that constructs and tests software on a daily basis แปลว่า Smoke testing

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(Software Engineering) an integration testing approach that constructs and tests software on a daily basis"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"