ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slide-rule, slide rule

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

slide-rule

แปลว่าไม้บรรดทัดชนิดมิลิ้น หรือรางสำหรับใช้คูณหารตามหลัก

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary slide-rule แปลว่า:

  1. (n) ไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

slide rule

แปลว่าไม้บรรทัดชนิดมีสะเคลเลื่อนสำหรับช่าง

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary slide-rule แปลว่า:

  1. (n) ไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณ

 ภาพประกอบ

  • slide-rule แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย slide-rule คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slide-rule แปลว่า ไม้บรรดทัดชนิดมิลิ้น หรือรางสำหรับใช้คูณหารตามหลัก
  • slide-rule แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย slide rule คำศัพท์ภาษาอังกฤษ slide rule แปลว่า ไม้บรรทัดชนิดมีสะเคลเลื่อนสำหรับช่าง

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "slide-rule"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"