ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Security

แปลว่า(Software Engineering) the ability of software to operate in a manner that is secure from internal or external attack

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Security แปลว่า:

  1. (n) ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ

  2. (n) ความมั่นคง, ความมั่นใจ, ความไร้กังวล

  3. (n) ผู้ค้ำประกัน, การค้ำประกัน, ของค้ำประกัน

  4. (n) ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม

  5. (n) สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, สิ่งคุ้มกันภัย

  6. (n) หลักทรัพย์, พันธบัตร, หุ้น, หลักทรัพย์ค้ำประกัน

  7. (n) หลักประกัน

  8. (adj) เกี่ยวกับการประกัน, ซึ่งค้ำประกัน

 ภาพประกอบ

  • Security แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Security คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Security แปลว่า (Software Engineering) the ability of software to operate in a manner that is secure from internal or external attack

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Security"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"