ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Risk Acceptance

แปลว่าการยอมรับความเสี่ยง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Risk Acceptance แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Risk Acceptance คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Risk Acceptance แปลว่า การยอมรับความเสี่ยง

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Risk Acceptance"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"