ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

resonance capacity

แปลว่าความจุของวงจรกระแสไฟฟ้า ซึ่งพาไปในจังหวะของการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ระดับเดียวกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • resonance capacity แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย resonance capacity คำศัพท์ภาษาอังกฤษ resonance capacity แปลว่า ความจุของวงจรกระแสไฟฟ้า ซึ่งพาไปในจังหวะของการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ระดับเดียวกัน

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "resonance capacity"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"