ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

pull down

แปลว่ารื้อทำลายลง, ดึงลง, ลากลง

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary pull down แปลว่า:

  1. (phrv) ดึงลง, ยกลง

  2. (phrv) ทำลาย

  3. (phrv) ทำให้อ่อนแอ(สุขภาพ)

  4. (v) รื้อถอน

  5. (phrv) ลดต่ำลง(ทางสังคม), ทำให้ตกต่ำ

  6. (phrv) หาเงิน, หารายได้

 ภาพประกอบ

  • pull down แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย pull down คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pull down แปลว่า รื้อทำลายลง, ดึงลง, ลากลง

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pull down"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"