ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

project

แปลว่ายื่นออกมา งานที่กำหนด

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary project แปลว่า:

  1. (v) ฉาย

  2. (vt) ทำให้เห็นหรือได้ยินชัดเจน

  3. (vi) ยื่นออกมา, โผล่ออก, นูนออก

  4. (vt) เสนอ, เสนอแผนงาน

  5. (n) แผนงาน, โครงการ, โครงการวิจัย

  6. (n) โครงการ

  7. (n) โครงงาน

 ภาพประกอบ

  • project แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย project คำศัพท์ภาษาอังกฤษ project แปลว่า ยื่นออกมา งานที่กำหนด

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "project"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"