ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Pole

แปลว่าเสา, ขั้ว [โยธา, ไฟฟ้ากำลัง]; เสา [ป่าไม้]

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Pole แปลว่า:

 1. (n) ขั้ว

 2. (n) ขั้วแม่เหล็ก

 3. (n) ขั้วโลก

 4. (n) ขั้วไฟฟ้า

 5. (vi) จัดให้มีไม้ค้ำ, จัดให้มีไม้ยัน, จัดให้มีไม้ถ่อ

 6. (n) ชาวโปแลนด์

 7. (n) ถ่อ

 8. (vt) ถ่อเรือ, ค้ำถ่อสกี

 9. (n) ธุวมณฑล

 10. (n) สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)

 11. (n) หลัก

 12. (n) เสา, หลัก, คาน

 13. (vt) ใช้ไม้ค้ำ, ใช้ไม้ยัน

 14. (n) ไม้ค้ำถ่อ, ไม้คาน, ไม้ถ่อ

 15. (n) ไม้จำปา

 ภาพประกอบ

 • Pole แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Pole คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Pole แปลว่า เสา, ขั้ว [โยธา, ไฟฟ้ากำลัง]; เสา [ป่าไม้]

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Pole"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"