ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Pitch

แปลว่ายางน้ำมันไม้, ส่วนเอนหน้ากอง, ปลายยื่น, ช่วงฟันเลื่อย, มุมปรับคมมีด, มุมปอก, กากน้ำมันดิน [ป่าไม้]; มุมลาด, ระยะห่างเหล็กปลอกเกลียว [โยธา]; ความลาดเอียง [การปรับอากาศ]; พิตช์, ความทุ้มแหลมของเสียง [ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์]

EN-TH Dictionary Pitch แปลว่า:

 1. (vi) (ทาง) เอียง, (ทาง) ลาด

 2. (n) การขว้าง, การทอย, การโยน, การเหวี่ยง

 3. (n) การเร่ขาย, การโฆษณาเร่ขาย

 4. (vt) กำหนดระดับ, กำหนด

 5. (vi) ขว้าง

 6. (vt) ขว้าง, เหวี่ยง, โยน

 7. (n) ความลาด, ความเอียง

 8. (n) จุดสูงสุด

 9. (vt) ตั้งระดับเสียง

 10. (vt) ตั้งโครงขึ้น

 11. (v) ทอย

 12. (vt) ทำให้ตก, ทำให้กระเด็น

 13. (n) น้ำมันดิบ, ยางมะตอย

 14. (n) ระดับ, ตำแหน่ง

 15. (n) ระดับเสียง

 16. (n) สนามหญ้าระหว่างไม้ที่ปักในสนามคริกเก็ต

 17. (n) เรซิน

 18. (vt) เร่ขาย, ขายสินค้า

 19. (n) แผงลอย

 ภาพประกอบ

 • Pitch แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Pitch คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Pitch แปลว่า ยางน้ำมันไม้, ส่วนเอนหน้ากอง, ปลายยื่น, ช่วงฟันเลื่อย, มุมปรับคมมีด, มุมปอก, กากน้ำมันดิน [ป่าไม้]; มุมลาด, ระยะห่างเหล็กปลอกเกลียว [โยธา]; ความลาดเอียง [การปรับอากาศ]; พิตช์, ความทุ้มแหลมของเสียง [ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์]

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

Addendum fine pitch penny weight pitch blende pitch chain pitch diameter pitch of a roof pitch-pine pitch ridge roof pitch stone Prussian blue screw pitch gauge

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Pitch"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"