ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "oil hole drills"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    oil hole drills

    แปลว่า สว่านหรือเหล็กเจาะรู ที่มีร่องน้ำมันหล่อลื่น มักจะทำเป็นร่องอาจจะใช้ร่องเดียวกันหรือสองจากก้านของมันลงไปถึงปลายที่จะเจาะ ใช้มากในการเจาะรูลึก ๆ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale