ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "N.B."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    N.B.

    แปลว่า อักษรย่อ Nata bene = หมายเหตุ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale