ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

mix-in-place

แปลว่าผสมในที่

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • mix-in-place แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย mix-in-place คำศัพท์ภาษาอังกฤษ mix-in-place แปลว่า ผสมในที่

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "mix-in-place"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"