ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "K"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    K

    แปลว่า อักษรย่อของคำว่า Karat กะหรัด

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "K"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
ry.อักษรย่อของคำว่า railway = รถไฟ
yd., yds.อักษรย่อของคำว่า yard, yards = หลา
m.s.อักษรย่อของคำว่า moter - vessel = เรือยนต์
eng.อักษรย่อของคำว่า engineer = วิศวกร, นายช่าง
gr.อักษรย่อของคำว่า grain = หน่วยวัดตามมาตราชั่ง
k.v.อักษรย่อของคำว่า kilovolt : แรงดันไฟฟ้าเป็นโวลท์
e.s.u.อักษรย่อของคำว่า electrostatic unit หน่วยของปริมาณประจุไฟฟ้า
ft.อักษรย่อของคำว่า foot และ feet = นิ้ว, หน่วยวัด
m.p.h.อักษรย่อของคำว่า miles per hour = (เท่านั้น) ไมล์ต่อชั่วโมง
r.p.s.อักษรย่อของคำว่า revolution per second = จำนวนหมุนรอบต่อวินาที