ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

fundamental

แปลว่ากฎเกี่ยวกับมูลฐาน หลักสำคัญ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary fundamental แปลว่า:

  1. (adj) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน, ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน

  2. (n) รากฐาน, หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน

  3. (adj) เบี้องต้น

 ภาพประกอบ

  • fundamental แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย fundamental คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fundamental แปลว่า กฎเกี่ยวกับมูลฐาน หลักสำคัญ

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fundamental"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"