ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ft.

แปลว่าอักษรย่อของคำว่า foot และ feet = นิ้ว, หน่วยวัด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ft. แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ft. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ft. แปลว่า อักษรย่อของคำว่า foot และ feet = นิ้ว, หน่วยวัด

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ft."

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"