ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

freight

แปลว่าค่าระวาง, ค่าบรรทุก, ของที่บรรทุก

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary freight แปลว่า:

  1. (vt) ขนส่งสินค้า, บรรทุกสินค้า

  2. (n) ค่าขนส่ง

  3. (n) ค่าขนส่ง, ค่าระวาง, ค่าบรรทุก

  4. (n) ค่าระวาง

  5. (n) ค่าระวางสินค้า

  6. (n) สินค้าที่ขนส่ง, ของที่บรรทุก

 ภาพประกอบ

  • freight แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย freight คำศัพท์ภาษาอังกฤษ freight แปลว่า ค่าระวาง, ค่าบรรทุก, ของที่บรรทุก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "freight"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"