ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

found

แปลว่าก่อสร้าง, รวงราก, ก่อ, ตั้ง, หลอม (โลหะ)

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary found แปลว่า:

  1. (vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ find, ค้นพบ, พบ

  2. (v) สถาปนา

  3. (vt) สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา

  4. (vt) หลอม, หล่อหลอ, หล่อ

 ภาพประกอบ

  • found แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย found คำศัพท์ภาษาอังกฤษ found แปลว่า ก่อสร้าง, รวงราก, ก่อ, ตั้ง, หลอม (โลหะ)

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "found"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"