ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

external

แปลว่าภายนอก, ต่างประเทศ, สิ่งภายนอก

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary external แปลว่า:

  1. (adj) ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย)

  2. (adj) พาเหียร

  3. (adj) ภายนอก, ข้างนอก, ชั้นนอก

  4. (n) ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), ข้างนอก, ชั้นนอก

 ภาพประกอบ

  • external แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย external คำศัพท์ภาษาอังกฤษ external แปลว่า ภายนอก, ต่างประเทศ, สิ่งภายนอก

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "external"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"