ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ดูเนื้อหาของทั้ง 3 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

(Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R".

ภาษาอังกฤษ Ethers

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(Environmental Engineering) An organic compound with a carbonyl at one end of a hydrocarbon group.

ภาษาอังกฤษ Aldehyde

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(Environmental Engineering) An organic compound with one or more hydroxyl "-OH" groups.

ภาษาอังกฤษ Alcohol

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R". ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R". คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R". แปลว่า Ethers
  • (Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R". ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (Environmental Engineering) An organic compound with a carbonyl at one end of a hydrocarbon group. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Environmental Engineering) An organic compound with a carbonyl at one end of a hydrocarbon group. แปลว่า Aldehyde
  • (Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R". ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (Environmental Engineering) An organic compound with one or more hydroxyl "-OH" groups. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Environmental Engineering) An organic compound with one or more hydroxyl "-OH" groups. แปลว่า Alcohol

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(Environmental Engineering) An organic compound which has two hydrocarbon groups bound by an interior oxygen atom. The general formula is R'-O-R"."

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"