ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

(english) The displacement and/or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing solids, fluids or gases. The process of rubbing, grinding, or wearing away by friction.

ภาษาอังกฤษ Abrasion 1

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(english) The displacement and / or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing fluids or gases.

ภาษาอังกฤษ Abrasive Wear

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (english) The displacement and/or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing solids, fluids or gases. The process of rubbing, grinding, or wearing away by friction. ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (english) The displacement and/or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing solids, fluids or gases. The process of rubbing, grinding, or wearing away by friction. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (english) The displacement and/or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing solids, fluids or gases. The process of rubbing, grinding, or wearing away by friction. แปลว่า Abrasion 1
  • (english) The displacement and/or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing solids, fluids or gases. The process of rubbing, grinding, or wearing away by friction. ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (english) The displacement and / or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing fluids or gases. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (english) The displacement and / or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing fluids or gases. แปลว่า Abrasive Wear

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(english) The displacement and/or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing solids, fluids or gases. The process of rubbing, grinding, or wearing away by friction."

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"