ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dump-cart, dump cart

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dump-cart

แปลว่ารถบรรทุกขนดินหรือหิน

Posted on by Admin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dump cart

แปลว่ารถสองล้อ สำหรับขนหินดินและทราย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • dump-cart แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย dump-cart คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dump-cart แปลว่า รถบรรทุกขนดินหรือหิน
  • dump-cart แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย dump cart คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dump cart แปลว่า รถสองล้อ สำหรับขนหินดินและทราย

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dump-cart"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"