ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

die sinker

แปลว่าช่างแกะแม่พิมพ์ปั๊มหรือได

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • die sinker แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย die sinker คำศัพท์ภาษาอังกฤษ die sinker แปลว่า ช่างแกะแม่พิมพ์ปั๊มหรือได

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "die sinker"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"