ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

delivery valve

แปลว่าลิ้นจ่ายน้ำมันเชื้อเชื้อเพลิงของปั๊มน้ำมัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • delivery valve แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย delivery valve คำศัพท์ภาษาอังกฤษ delivery valve แปลว่า ลิ้นจ่ายน้ำมันเชื้อเชื้อเพลิงของปั๊มน้ำมัน

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "delivery valve"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"