ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

contour

แปลว่าเส้นแสดงขอบ [ช่างก่อสร้าง]: เส้นชั้นความสูง [สำรวจ]

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary contour แปลว่า:

  1. (adj) ตามรูปร่างของพื้นดิน

  2. (n) ลักษณะทั่วๆ ไป

  3. (vt) วาดเส้นเค้าโครง

  4. (vt) สร้างตามลักษณะธรรมชาติของพื้นดิน

  5. (vt) ออกแบบให้เหมาะกับรูปร่าง

  6. (n) เส้นขอบ, เส้นรอบนอกที่แสดงรูปร่าง, โครงร่าง

  7. (adj) เหมาะกับรูปร่าง

 ภาพประกอบ

  • contour แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย contour คำศัพท์ภาษาอังกฤษ contour แปลว่า เส้นแสดงขอบ [ช่างก่อสร้าง]: เส้นชั้นความสูง [สำรวจ]

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "contour"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"