ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(Concrete Engineering) Microscopic air bubbles intentionally incorporated in mortar or concrete, to improve workability and durability (usually imparting a higher degree of resistance to freezing and thawing).

ภาษาอังกฤษ Entrained Air (See air entrainment)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (Concrete Engineering) Microscopic air bubbles intentionally incorporated in mortar or concrete, to improve workability and durability (usually imparting a higher degree of resistance to freezing and thawing). ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (Concrete Engineering) Microscopic air bubbles intentionally incorporated in mortar or concrete, to improve workability and durability (usually imparting a higher degree of resistance to freezing and thawing). คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Concrete Engineering) Microscopic air bubbles intentionally incorporated in mortar or concrete, to improve workability and durability (usually imparting a higher degree of resistance to freezing and thawing). แปลว่า Entrained Air (See air entrainment)

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(Concrete Engineering) Microscopic air bubbles intentionally incorporated in mortar or concrete, to improve workability and durability (usually imparting a higher degree of resistance to freezing and thawing)."

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"