ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bright Drawing

แปลว่า(english) The process of drawing hot rolled steel through a die to impart close dimensional tolerances, a bright scale free surface and improved mechanical properties. The product is termed bright steel.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Bright Drawing แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Bright Drawing คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Bright Drawing แปลว่า (english) The process of drawing hot rolled steel through a die to impart close dimensional tolerances, a bright scale free surface and improved mechanical properties. The product is termed bright steel.

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bright Drawing"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"