ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

beta ray

แปลว่าเคมี ชื่อของรังสีหนึ่งในจำพวกรังสีทั้งสามเป็นรังสีที่แผ่ออกมาโดยวัตถุที่มีกัมมีนตภาพรังสีหลายอย่าง

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary beta ray แปลว่า:

  1. (n) รังสีเบตา

 ภาพประกอบ

  • beta ray แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย beta ray คำศัพท์ภาษาอังกฤษ beta ray แปลว่า เคมี ชื่อของรังสีหนึ่งในจำพวกรังสีทั้งสามเป็นรังสีที่แผ่ออกมาโดยวัตถุที่มีกัมมีนตภาพรังสีหลายอย่าง

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "beta ray"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"