ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Announcement of Bidding

แปลว่าประกาศแจ้งความประกวดราคา เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Announcement of Bidding แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Announcement of Bidding คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Announcement of Bidding แปลว่า ประกาศแจ้งความประกวดราคา เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบ

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Announcement of Bidding"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"