ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนวัท

ภาษาอังกฤษ watt meter

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (ไฟฟ้า) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนวัท ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนวัท คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนวัท แปลว่า watt meter

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ไฟฟ้า) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนวัท"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"