ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(ไฟฟ้า, วิศว) หัวสะกรูเอดิสันขนาดกลาง ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว และมีเกลียวประมาณ 7 เส้นต่อความยาวหนึ่งนิ้ว

ภาษาอังกฤษ medium Edison screw cup

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (ไฟฟ้า, วิศว) หัวสะกรูเอดิสันขนาดกลาง ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว และมีเกลียวประมาณ 7 เส้นต่อความยาวหนึ่งนิ้ว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ไฟฟ้า, วิศว) หัวสะกรูเอดิสันขนาดกลาง ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว และมีเกลียวประมาณ 7 เส้นต่อความยาวหนึ่งนิ้ว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไฟฟ้า, วิศว) หัวสะกรูเอดิสันขนาดกลาง ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว และมีเกลียวประมาณ 7 เส้นต่อความยาวหนึ่งนิ้ว แปลว่า medium Edison screw cup

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ไฟฟ้า, วิศว) หัวสะกรูเอดิสันขนาดกลาง ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว และมีเกลียวประมาณ 7 เส้นต่อความยาวหนึ่งนิ้ว"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"