ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ไดนาโมที่หมุนไปทางซ้าย

ภาษาอังกฤษ left-handed dynamo

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไดนาโมที่หมุนไปทางซ้าย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ไดนาโมที่หมุนไปทางซ้าย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไดนาโมที่หมุนไปทางซ้าย แปลว่า left-handed dynamo

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไดนาโมที่หมุนไปทางซ้าย"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"