ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ใบเลื่อยสำหรับใช้กับเลื่อยมีกง

ภาษาอังกฤษ hack-saw blade

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ใบเลื่อยสำหรับใช้กับเลื่อยมีกง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ใบเลื่อยสำหรับใช้กับเลื่อยมีกง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใบเลื่อยสำหรับใช้กับเลื่อยมีกง แปลว่า hack-saw blade

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ใบเลื่อยสำหรับใช้กับเลื่อยมีกง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"