ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยู่ทางตอนปลายของท่อดูด

ภาษาอังกฤษ propeller (1)

พจนานุกรมไทย ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยู่ทางตอนปลายของท่อดูด หมายถึง:

  1. น. วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสําหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สําหรับพัดลมพัดนํ้า เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้น ให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม.

 ภาพประกอบ

  • ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยู่ทางตอนปลายของท่อดูด ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยู่ทางตอนปลายของท่อดูด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยู่ทางตอนปลายของท่อดูด แปลว่า propeller (1)

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

flood (1) gearcd propeller number 1 penny weight pitching (1) propeller propeller shaft propeller shaft yoke pump, propeller screw propeller terrace (1) turbo propeller

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยู่ทางตอนปลายของท่อดูด"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"