ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ในแนว [การพิมพ์]; ในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]

ภาษาอังกฤษ On-line

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ในแนว [การพิมพ์]; ในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ในแนว [การพิมพ์]; ในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในแนว [การพิมพ์]; ในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ] แปลว่า On-line

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ในแนว [การพิมพ์]; ในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"