ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ในที่นี้หมายถึงการตกแต่งรักษาเครื่องมือให้ทรงอยู่ในสภาพเดิม เช่น ขัดถู, ลับให้คม ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ dress

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ในที่นี้หมายถึงการตกแต่งรักษาเครื่องมือให้ทรงอยู่ในสภาพเดิม เช่น ขัดถู, ลับให้คม ฯลฯ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ในที่นี้หมายถึงการตกแต่งรักษาเครื่องมือให้ทรงอยู่ในสภาพเดิม เช่น ขัดถู, ลับให้คม ฯลฯ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในที่นี้หมายถึงการตกแต่งรักษาเครื่องมือให้ทรงอยู่ในสภาพเดิม เช่น ขัดถู, ลับให้คม ฯลฯ แปลว่า dress

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ในที่นี้หมายถึงการตกแต่งรักษาเครื่องมือให้ทรงอยู่ในสภาพเดิม เช่น ขัดถู, ลับให้คม ฯลฯ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"