ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(โรงงาน) คานเลื่อนสายพานเปลี่ยนมู่เล่ เป็นคานที่มีปลายเป็นง่ามคร่อมสายพาน สำหรับเลื่อนสายพานเปลี่ยนเข้ามู่เล่ตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ

ภาษาอังกฤษ shifter forks

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (โรงงาน) คานเลื่อนสายพานเปลี่ยนมู่เล่ เป็นคานที่มีปลายเป็นง่ามคร่อมสายพาน สำหรับเลื่อนสายพานเปลี่ยนเข้ามู่เล่ตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (โรงงาน) คานเลื่อนสายพานเปลี่ยนมู่เล่ เป็นคานที่มีปลายเป็นง่ามคร่อมสายพาน สำหรับเลื่อนสายพานเปลี่ยนเข้ามู่เล่ตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (โรงงาน) คานเลื่อนสายพานเปลี่ยนมู่เล่ เป็นคานที่มีปลายเป็นง่ามคร่อมสายพาน สำหรับเลื่อนสายพานเปลี่ยนเข้ามู่เล่ตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ แปลว่า shifter forks

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(โรงงาน) คานเลื่อนสายพานเปลี่ยนมู่เล่ เป็นคานที่มีปลายเป็นง่ามคร่อมสายพาน สำหรับเลื่อนสายพานเปลี่ยนเข้ามู่เล่ตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"