ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

โยกเยก โอนไปเอนมา, สั่น

ภาษาอังกฤษ waver

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โยกเยก โอนไปเอนมา, สั่น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โยกเยก โอนไปเอนมา, สั่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โยกเยก โอนไปเอนมา, สั่น แปลว่า waver

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โยกเยก โอนไปเอนมา, สั่น"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"