ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

โค้งอย่างรูปไข่

ภาษาอังกฤษ paraboloid

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ phrabolical

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โค้งอย่างรูปไข่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โค้งอย่างรูปไข่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โค้งอย่างรูปไข่ แปลว่า paraboloid
  • โค้งอย่างรูปไข่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โค้งอย่างรูปไข่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โค้งอย่างรูปไข่ แปลว่า phrabolical

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โค้งอย่างรูปไข่"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"