ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

โค้งผสมหรือโค้งเชิงประกอบหมายถึงโค้งที่ต่อเนื่องกัน

ภาษาอังกฤษ compound curve

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โค้งผสมหรือโค้งเชิงประกอบหมายถึงโค้งที่ต่อเนื่องกัน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โค้งผสมหรือโค้งเชิงประกอบหมายถึงโค้งที่ต่อเนื่องกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โค้งผสมหรือโค้งเชิงประกอบหมายถึงโค้งที่ต่อเนื่องกัน แปลว่า compound curve

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โค้งผสมหรือโค้งเชิงประกอบหมายถึงโค้งที่ต่อเนื่องกัน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"