ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

โคมไฟฟ้าชนิดใช้แก้วควอทซ์บรรจุไอโอดีน

ภาษาอังกฤษ quartz iodine lamp

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โคมไฟฟ้าชนิดใช้แก้วควอทซ์บรรจุไอโอดีน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โคมไฟฟ้าชนิดใช้แก้วควอทซ์บรรจุไอโอดีน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โคมไฟฟ้าชนิดใช้แก้วควอทซ์บรรจุไอโอดีน แปลว่า quartz iodine lamp

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โคมไฟฟ้าชนิดใช้แก้วควอทซ์บรรจุไอโอดีน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"