ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

แหวนเขี้ยวกั้นสปริงของปุ่มสตาร์ทเครื่อง

ภาษาอังกฤษ retaining ring

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แหวนเขี้ยวกั้นสปริงของปุ่มสตาร์ทเครื่อง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย แหวนเขี้ยวกั้นสปริงของปุ่มสตาร์ทเครื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แหวนเขี้ยวกั้นสปริงของปุ่มสตาร์ทเครื่อง แปลว่า retaining ring

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แหวนเขี้ยวกั้นสปริงของปุ่มสตาร์ทเครื่อง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"