ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

แป๊ปทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง

ภาษาอังกฤษ fuel line

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แป๊ปทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย แป๊ปทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แป๊ปทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง แปลว่า fuel line

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แป๊ปทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"