ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

แปรงลวดสำหรับ ใช้ปัดทำความสะอาดตะไบ

ภาษาอังกฤษ file card

 ภาพประกอบ

  • แปรงลวดสำหรับ ใช้ปัดทำความสะอาดตะไบ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย แปรงลวดสำหรับ ใช้ปัดทำความสะอาดตะไบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แปรงลวดสำหรับ ใช้ปัดทำความสะอาดตะไบ แปลว่า file card

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

crossing file file file brush file edge file hard flat file forepolling or spilling pillar file rattail file saw file slitting file square file

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แปรงลวดสำหรับ ใช้ปัดทำความสะอาดตะไบ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"