ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

แบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เช่น ขีดในอันดับของสะเกล

ภาษาอังกฤษ graduate

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เช่น ขีดในอันดับของสะเกล ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย แบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เช่น ขีดในอันดับของสะเกล คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เช่น ขีดในอันดับของสะเกล แปลว่า graduate

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เช่น ขีดในอันดับของสะเกล"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"