ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เหล็กแหลมที่ใช้เขียนแบบบนกระดาษไข

ภาษาอังกฤษ stylus

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เหล็กแหลมที่ใช้เขียนแบบบนกระดาษไข ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เหล็กแหลมที่ใช้เขียนแบบบนกระดาษไข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหล็กแหลมที่ใช้เขียนแบบบนกระดาษไข แปลว่า stylus

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหล็กแหลมที่ใช้เขียนแบบบนกระดาษไข"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"