ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เหล็กเสริมหลัก

ภาษาอังกฤษ main reinforcement

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เหล็กเสริมหลัก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เหล็กเสริมหลัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหล็กเสริมหลัก แปลว่า main reinforcement

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหล็กเสริมหลัก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"