ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เหล็กรัดรอบ (ในฐานราก)

ภาษาอังกฤษ lacer

 ภาพประกอบ

  • เหล็กรัดรอบ (ในฐานราก) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เหล็กรัดรอบ (ในฐานราก) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหล็กรัดรอบ (ในฐานราก) แปลว่า lacer

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

lathe center grinder lathe tool Lattice lift valve light machine gun line lead liter, litre loop lop low to paper lurch lysimeter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหล็กรัดรอบ (ในฐานราก)"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"