ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เป็นพิษจากตะกั่ว

ภาษาอังกฤษ saturnine

 ภาพประกอบ

  • เป็นพิษจากตะกั่ว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เป็นพิษจากตะกั่ว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นพิษจากตะกั่ว แปลว่า saturnine

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

scare head secondary electrons severy Sheraton side valve skeleton slate colour soil stairwell lining star connection stoke Strength:

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นพิษจากตะกั่ว"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"